Vi tycker att landets äldre förtjänar tusen kronor extra i tandvårdsbidrag varje år. 65+Reformens uppdrag är att driva frågan, sprida kunskap och, framför allt, skapa förändring.
"Det är nog med tandlös politik!", Rikard Virta, grundare Aqua Dental.

Vi ställer oss bakom initiativet:

Rikard Virta

Rikard Virta, grundare för tandvårdskedjan Aqua Dental och en av initiativtagarna bakom 65+Reformen. "Vi vet att bra och återkommande tandvård för landets pensionärer är viktigt. Det ökar inte bara individens livskvalitet, det förhindrar även allvarliga sjukdomar. Att öka tandvårdsbidraget med ytterligare tusen kronor per år, är inte en kostnad. Det är en gemensam investering."

Läs om hur vi hanterar dina personuppgifter

Prova 65+Reformen redan idag!

Det svenska tandvårdsystemet är i grunden bra. Men vi tycker att vi ska satsa mer på våra äldre för ett mer jämlikt tandvårdsstöd som speglar behov och förutsättningar. Ett utökat ekonomiskt tandvårdsbidrag ökar inte bara livskvalitén, utan gynnar och avlastar även primärvården då en god munhälsa bevisligen leder till ett friskare liv.
Tandvård är dock ofta brådskande och politik går inte alltid lika snabbt. Därför kommer vi på Aqua Dental skjuta till ett eget tandvårdsbidrag om 1000 kr för dig som 65 år eller äldre under 2023. Detta är ett engångsbidrag som gäller alla patienter, nya som befintliga, och som inte har tagit del av bidraget tidigare. Det extra tandvårdsbidraget går att nyttja på alla våra kliniker och kommer finnas registrerat per automatik i din journal. Vi vill att så många som möjligt ska få ta del av detta, så sprid det gärna vidare.

Ta del av bidraget