Personuppgiftspolicy

Vi som är initivativtagare till 65+Reformen är Aqua Dental AB.

Om du har frågor kring hur vi behandlar personuppgifter når du oss lättast via e-post på: dataskydd@aquadental.se .

Syftet med rutan som heter ”Jag vill skriva upp mig på namninsamlingen”:

Ändamålet med det här initiativet är att driva en kampanj i syfte att höja det allmänna tandvårdsbidraget för personer fyllda 65 år. Desto fler personer som skriver under, desto större påverkan kan kampanjen ha på politiker och andra beslutsfattare. Ditt för- och efternamn kan komma att användas i det material som tillslut lämnas över till politken. I samband med att du skriver upp dig kommer ett redaktionellt bekräftelsemail att skickas ut via HubSpot, Inc.

Eftersom det är helt frivilligt att skriva under namninsamlingen så kan du ringa oss på 010-188 00 00 eller maila oss på dataskydd@aquadental.se och be oss stryka ditt namn ifrån namninsamlingen.

På juridiska kallas det att vi behandlar dina uppgifter med ditt samtycke, och att du närsomhelst kan ta tillbaka ditt samtycke.

Syftet med rutan som heter ”Jag ta del av extra bidraget redan idag”:

Eftersom vi är av uppfattningen att personer som fyllt 65 år redan borde ha ett förhöjt tandvårdsbidrag så erbjuder vi detta till våra kunder redan. Så om du är över 65 år och vill ta del av det här erbjudandet och bli kund hos oss på Aqua Dental så kan du checka i kryssrutan där det står ”Jag vill ta del av extra bidraget redan idag” så kommer vi att maila dig med ett erbjudande.

Du binder inte upp dig på något genom att klicka i rutan, utan vi kommer kontakta dig, antingen per e-post eller via telefon, med information om vårt erbjudande och hur du kan boka en tid hos Aqua Dental och nyttja det extra tandvårdsbidraget på 1000 kr.

Mottagare av uppgifterna:

För- och efternamn (ej mailadress) till respektive underskift kan komma att användas i det matieral som fysiskt ska lämnas över till sittande Socialminster, i dagsläget Lena Hallengren.

Internt så kommer listan enbart att handskas av ett begränsat antal personer med inloggningsuppgifter. De personer som kommer få tillgång till inlogg är anställda på Aqua Dental samt i vissa fall konsulter. Samtliga lyder under sekretessavtal. Eventulla mailutskick, om detta har accepterats, kommer att ske via HubSpot, Inc.

Lagring:

Vi kan inte idag säga exakt hur länge den här kampanjen kommer att pågå, men uppgifterna du lämnar till oss i syfte att delta i kampanjen kommer att hållas levande så länge kampanjen pågår, eller tills du ber oss radera dem.

Att du väljer att ta del av vårt erbjudande idag kommer inte leda till att vi sparar dina uppgifter särskilt.

Dina rättigheter:

Eftersom den här kampanjen och vårt erbjudande bygger helt och hållet på ditt samtycke så finns det ingen begränsning av dina rättigheter i lagen.

Det betyder att du:

  • har rätt att begära information om hur vi behandlar dina uppgifter, och att du har rätt att få en kopia av informationen (rätt till tillgång),
  • har rätt att begära att vi ska rätta information som vi fått om bakfoten (rätt till rättelse),
  • har rätt att begära att vi ska radera dig från namninsamlingen (rätten till radering),
  • har rätt att begära att vi ska sluta använda dina uppgifter för namninsamlingen (rätten att invända mot behandling), och
  • att du har rätt att kräva att vi slutar använda dina uppgifter under tiden vi behöver för att kontrollera och rätta felaktiva uppgifter (rätt till begränsning).

Om du vill veta mer om dina rättigheter rekommenderar vi denna sida: https://www.imy.se/verksamhet/dataskydd/det-har-galler-enligt-gdpr/de-registrerades-rattigheter/

Om du uppfattar att vi agerar i strid med gällande dataskyddslagstiftning har du även rätt att klaga på vår hantering av personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY): https://www.imy.se/privatperson/utfora-arenden/lamna-ett-klagomal/