Om oss

I år är det valår och vi som jobbar inom tandvården vet att äldre behöver gå till tandläkaren betydligt oftare än yngre. Samtidigt har äldre ofta lägst ekonomiska marginaler. Därför är det rimligt att det allmänna tandvårdsbidraget höjs för äldre. I dag är tandvårdsbidraget 600 kronor per år till och med det år du fyller 29. Sedan blir det 300 kronor om året fram till och med det år du fyller 64. Efter det höjs det till 600 kronor igen. Du kan spara bidraget för ett år och lägga ihop det med bidraget för nästa år.

Vi tycker att de äldre förtjänar mer. Därför vill vi uppmana medborgare och politiker att engagera sig i vårt förslag om 65+reformen som innebär en höjning av tandvårdsbidraget för äldre med 1 000 kronor per år, till 1 600 totalt. För att gå före och visa att vi menar allvar kommer vi finansiera 65+Reformen för våra egna patienter över 65 års ålder under 2022. Det innebär att vi kommer dra av en kostnad på 1 000 kronor för våra äldre patienter, utöver de 600 kronor de får i tandvårdsbidrag.

I stort sett alla som jobbar hos oss är under 65 precis som på de flesta arbetsplatser. Idén om att själva ta initiativ till 65+Reformen växte fram bland våra medarbetare. Vi tycker att vi som företag och Sverige som samhälle kan göra mer för den äldre generationen — och att det är alldeles för sällan som vi yngre tar pensionärernas parti i olika sakfrågor.

Låt oss tillsammans genomföra 65+Reformen. Vi ser det inte som en kostnad, utan som en investering, för oss själva och för samhället. Ju fler som har en god tandhälsa, desto lägre blir samhällskostnaderna, eftersom akut tandvård är dyrare än preventiv, och dålig tandhälsa förvärrar andra hälsoproblem. Engagera dig du också genom att skriva under vår namninsamling, prata med dina vänner och stötta 65+Reformen i sociala medier.

Historien om reformen som kom och gick

65+Reformen har funnits som initiativ tidigare. En politisk reform av tandvården genomfördes i Sverige 1 juli 2002. Syftet med reformen var då att skydda äldre mot höga kostnader vid omfattande tandvårdsbehandling. Stödet bestod av ett högkostnadsskydd för protetisk behandling samt höjd ersättning för bas-tandvård. Stödet började gälla från det år patienten uppnått ordinarie pensionsålder, 65 år.

Reformen, som genomfördes inför riksdagsvalet 2002, var en förlängning av det statliga tandvårdsstödet och var delvis ett svar på avregleringen av den svenska tandvårdsmarknaden år 1999 då prissättningen släpptes fri.

Reformen avskaffades sedan och blev istället en del av högkostnadsskyddet för övriga vuxna åldersgrupper under den moderatledda alliansregeringen.

Nu vill vi återuppliva reformen, vi tycker att landets pensionärer förtjänar tusen kronor extra i tandvårdsbidrag varje år!

För att gå före och visa att vi menar allvar kommer vi på Aqua Dental finansiera 65+reformen för våra egna patienter över 65 års ålder under 2022. Det innebär att vi kommer dra av en kostnad på 1 000 kronor för våra äldre patienter, utöver de 600 kronor de får i tandvårdsbidrag.

Vill du komma i kontakt med oss? Maila till: hej@reformen.se