Äldre kvinna hos tandläkaren.

Därför är munhälsa så viktigt för äldre – Intervju med tandläkare

Vi frågade tandläkaren Louise Hägglund dom varför friska tänder är så viktigt för hälsan.

– Munnen är ju kroppens spegel brukar man säga och det stämmer bra. Flera sjukdomar visar sig i munnens slemhinnor.

Har du sjukdomar i munhålan som tandköttsinflammation, tandlossning eller infektioner i käken så påverkar det kroppens immunförsvar negativt.

Det har också visat sig i forskning att det finns ett tydligt samband mellan tandlossningssjukdom och flera allmänsjukdomar t.ex. hjärt-kärlsjukdomar och diabetes.

Karies är symtom på en hög sockerkonsumtion som i sin tur är negativ för allmänhälsan.

Varför är god mun- och tandhälsa speciellt viktigt för äldre?

– Många äldre personer har en begynnande grad av tandlossning som ju är en riskfaktor att utveckla allmänsjukdomar.

Äldre personer får ofta försämrad salivsekretion dels på grund av ökad ålder men även på grund av den medicinering som många äldre står på.

Försämrad salivsekretion ökar risken för sjukdomar i munnen. Saliven skyddar och smörjer munnen slemhinnor och skyddar tänderna mot syraangrepp som ger upphov till karies. Saliven skyddar också mot bakterier svamp och virusangrepp i munnen.

Äldre personer kan också få försämrad motorik och därmed svårare att sköta sin munhygien lika väl som tidigare. Då ökar bakteriebeläggningar i munnen och därmed risken för sjukdomar i munnen.

Därför är det viktigt att regelbundet besöka tandvården hela livet och följa de individuella råd som vi som tandvårdspersonal rekommenderar. Det är också viktigt med regelbunden stödbehandling och fluorbehandling hos tandhygienisten.

Vilka problem får äldre ofta med tänderna?

– Vi behåller som väl är våra tänder längre upp i åldrarna nuförtiden. Många har restaurationer som lagningar, kronor, bryggor, implantat och avtagbara konstruktioner.

De måste skötas med god egenvård och kontrolleras av tandvården hela livet för att vi i tid kunna göra insatser så att de fortsätter att fungera bra.

Det kan röra sig om sprickor i tänder, lagningar som lossar, implantatkonstruktioner som behöver repareras. Förändringar i slemhinnan kan uppstå som orsakas av svampinfektioner eller att de avtagbara proteserna sitter sämre.

Äldre personer har ofta varierad grad av tandlossning som ju är en sjukdom som kräver behandling och stödbehandling livslångt.

Med ökad ålder är det också vanligt att tandköttet drar sig tillbaka och därmed blottas tandrötterna. Tandrötterna är mindre motståndskraftiga mot karies och därmed ökar risken för rotkaries vilket försvagar tänderna.

Vad kan det skapa för skillnad i livskvalité för äldre om de får hjälp med tänderna?

– Det finns tydliga samband mellan bra munhälsa och god livskvalitet. Att slippa ha ont eller besvär från munnen, att kunna njuta av och tillgodogöra sig näringsriktig mat, att kunna tugga maten och inte behöva tänka på att välja viss lättuggad mat är viktigt hela livet.

Det är också viktigt för talet och interaktion med andra personer att ha fungerande tänder och friska slemhinnor i munnen.

Med ökad ålder behöver man därför mer stöd från tandvården att underhålla och bevara sina tänder och med förebyggande tandvård.

Vad bör man tänka på i allmänhet för att ha en god munhälsa och friska tänder?

– Det är viktigt att regelbundet besöka tandvården för att i tid kunna fånga upp problem i munnen och att få råd om egenvård.

Du får individuella råd om hur du ska sköta din egenvård av tandvården och det är viktigt att följa dem. Att dagligen använda både tandborste och andra hjälpmedel som mellanrumsborstar, tandtråd och specialanpassad tandtråd om du har broar eller implantat i kombination med fluortandkräm. Äldre personen får ofta en ökad risk för karies och behöver ofta extra tillskott av fluor i form av t.ex. fluorlackningar.

Det är viktigt att ha bra kostvanor, att undvika att småäta, att minska sockerkonsumtionen och dricka vatten som törstsläckare.

Något speciellt som äldre ska tänka på för en god munhälsa?

– Med ökad ålder behövs mer stöd av tandvården för att få behålla sin goda munhälsa. Därför är det extra viktigt för äldre att följa de råd om regelbundna besöksintervall hos tandläkare och tandhygienist som tandvården rekommenderar. Det är också viktigt att kontakta tandvården om man känner något problem i munnen så att åtgärder kan sättas in i tid.

Den dagliga egenvården är även mycket viktig. Fråga din tandläkare, tandhygienist om råd om du får problem inte kommer åt att rengöra mellan tänderna. Det är extra viktigt om du har implantatkonstruktioner.

Står du på mediciner ska du ta reda på om de påverkar salivsekretionen vilket många mediciner gör. Då är det extra viktigt att dricka vatten, undvika sötade drycker och att inte småäta mellan måltiderna. Det finns även sugtabletter som hjälper till att stimulera saliven. Du får råd från tandvården vad som passar dig bäst.

Tack Louise Hägglund, tandläkare Aqua Dental.