Äldre kvinna som ler och dricker kaffe

Sluta se äldres tänders som en kostnad

Med mindre än tre månader kvar till valet är det uppmuntrande att se svenska partier som inspireras av 65+Reformen. Tillsammans med er har vi fått upp munhälsa för våra äldre på den politiska agendan! Att Kristdemokraterna i veckan gick ut med att dom ville skjuta till 1000 kr till högkostnadsskyddet ser vi som hedrande, och ett bra tecken på att våra beslutfattare inser vikten av god munhälsa för våra äldre. Förslaget skulle enligt KD innebära en årlig kostnad på omkring 1,3 miljarder kronor.

Tanken med 65+Reformen är att förbättra munhälsan bland äldre, där är vi överens med KD! Men frågan är om inte vårt förslag är bättre?

För det första, det gäller att mota Olle i grind. Därför vill 65+Reformen att det allmänna tandvårdsbidraget höjs med 1000 kr, det gör att vi kan få fler att gå till tandläkaren kontinuerligt. Får vi fler till tandläkaren oftare minskar vi risken för allvarliga problem. För det andra anser vi att det är både osolidariskt och direkt felaktigt att prata om våra äldres munhälsa enbart i termer av kostnader. Sveriges seniorer har varit med och byggt upp svensk välfärd och förtjänar större uppskattning än så. Vidare bör inte 65+Reformen betraktas som en kostnad, utan i huvudsak som investering i människor fysiska och psykiska välmående. Detta vet vi att har många positiva samhällsekonomiska effekter på sikt.

Om 65+Reformen skulle nyttjas till 60 procent av de som har passerat ordinarie pensionsålder innebär det en årlig investering på cirka 1,3 miljarder kronor. Det kan ställas i kontrast till de följdeffekter (och direkta kostnader) som en försämrad munhälsa bidrar till. Dels genom ökad belastning på tandvårdens högkostnadsskydd, men också genom de folksjukdomar som kan skyndas på av en försämrad munhälsa. Här är forskarna entydiga i sina slutsatser: bristfällig munhälsa ökar risken för både för demens och olika hjärt- och kärlsjukdomar.

Det sägs att man kan se hur pass utvecklat ett land är genom att se dess medborgare i munnen. Låt oss höja ambitionen för svensk tandhälsa och uppdatera en förlegad syn på det svenska välfärdssystemet för att i större utsträckning spegla människors förutsättningar och behov. Det är inte bara något våra äldre behöver, utan också förtjänar!

Det är nog med tandlös politik – länge leve leendet!

Läs mer om vårt förslag här.

Läs mer om Kristdemokraternas förslag här.

Glöm inte att skriva på vår namninsamling. Den är digital och du hittar den på reformen.se

Om du redan har skrivit på och vill engagera dig som ambassadör, följ länken här.

Du vet väl att du redan idag kan få 1000 kr i extra tandvårdsbidrag hos Aqua Dental.

Klicka här om du vill ta del av erbjudandet.