Länge leve leendet – 10 000 underskrifter!

Över 10 000 underskrifter!

Länge leve leendet!

Över 10 000 har nu skrivit under namninsamlingen för högre tandvårdsbidrag!

– Vi är så glada och tacksamma för stödet, säger Rikard Virta, grundare av Aqua Dental och initiativtagare till 65+Reformen.

– Men jag är samtidigt inte så överraskad, det är en viktig fråga som engagerar många, fortsätter han.

Varför driver vi då den här frågan?

– Det svenska tandvårdsystemet är i grunden bra – men vi tycker att vi ska satsa mer på våra äldre för ett mer jämlikt tandvårdsstöd som speglar behov och förutsättningar. Ett utökat ekonomiskt tandvårdsbidrag ökar inte bara livskvalitén, utan gynnar och avlastar även primärvården då en god munhälsa bevisligen leder till ett friskare liv.

Planen är att efter sommaren lämna över namninsamlingen till politiska beslutsfattare.

– Ja, vi vill att så många som möjligt ska få ta del av detta, vi siktar på 50 0000 underskrifter och ett bra gensvar från politikerna! Så sprid det gärna vidare, säger Rikard.

Namninsamlingen finns på reformen.se