Björn Klinge är glad och ler.

Forskare ställer sig bakom 65+Reformen

Björn Klinge arbetar som professor på Malmö Universitet, är professor på Karolinska Institutet och är engagerad i flera internationella odontologiska sammanslutningar.

Han backar 65+Reformen.

– Det tas en del initiativ när det gäller förändringar i tandvårdsstöd, men det händer ju ingenting! Här har vi ett konkret förslag. Skriv under det.

Björn är sedan en tid tillbaka engagerad i en rådgivande funktion hos Aqua Dental.

– Ambitionen, energin och viljan att förändra var det jag tog fasta på. Att få vara med och förändra tandvården känns meningsfullt och det blev jag nyfiken på. Det här var ett sammanhang där jag ville vara med och bidra, säger Björn.

Han tog sin tandläkarexamen 1977 och avlade 1984 sin odontologiska doktorsgrad vid Tandläkarhögskolan i Malmö. Han disputerade då på en avhandling om parodontal regeneration. Han har tidigare varit dekan för Tandläkarhögskolan på Karolinska Institutet och i Malmö.

Han är internationellt erkänd och var tidigare president för European Association for Osseointegration (EAO) och är även involverad i både Europeiska och Skandinaviska sammanslutningar.

Han har även skrivit den uppmärksammade folkbildande boken “Din hälsa sitter i munnen”. Björn Klinge är dessutom känd från TV och har föreläst internationellt, i över 40 länder.

– Ambitionen att forma framtidens tandvård är både intressant och komplext. Det är alltid spännande att våga bryta ny mark, säger Björn.