En farbror med skylt.

5 snabba om reformen

5 snabba om reformen.

1. Vem står bakom?

Idén till nya 65+Reformen kläcktes av grundaren till tandvårdskedjan Aqua Dental, Rikard Virta. Det är inte första gången han engagerar sig i folkhälsofrågor – han har tidigare startat upp och driver Tandvårdsrädslans dag – ett initiativ för att fler tandvårdsrädda ska få tillgång till bättre och långsiktig tandvård.

2. Vad vill vi?

Vi vill att alla ska ha möjlighet att ha god munhälsa och besöka tandvården vid behov. Vi vill därför öka det allmänna tandvårdsbidraget för landets äldre (personer 65+) med ytterligare tusen kronor. Idag är bidraget 600 kronor. Vi vill öka det till totalt 1600 kr.

3. Varför är det viktigt?

Störst andel besökare till tandvården, drygt 64 procent, fanns i åldersgruppen 65-69 år 2020. År 2019 var det istället åldersgrupp 75–79 på drygt 84 procent. Samtidigt är det en grupp där majoriteten har en begränsad inkomst – vi tycker att det finns ett uppenbart glapp där. Gruppen där behovet är störst behöver även få störst stöd. Källa: Socialstyrelsen

4. Vem riktar vi oss till?

Tandhälsa är hälsa. Vi vill engagera alla. Medborgare och makthavare. Vår undersökning gjord av Novus i april 2022 visar att majoriteten av de yngre medborgarna vill se ett ökat bidrag till pensionärerna. Det ser vi som ett tecken på att det inte bara är de äldre som ser detta som en självklarhet.

5. Hur engagerar jag mig?

Skriv under namninsamlingen här . Är du 65+ och vill få tillgång till 1000 kronor i ett extra bidrag redan idag kan du kontakta Aqua Dental här . Och berätta för dina vänner!

Vill du läsa mer fakta om 65+Reformen klicka här eller läs mer på Wikipedia.